Další ročník proběhne

v roce 2023

Soutěžní filmy

Prohlídka Gymnázia Botičská

Jakub Hašpl

  • Autorská skupina: Marie Chocholatá, Zuzana Grycová, Ondřej Michal, Jakub Černý, Daniel Mitić
  • Škola: Gymnázium Botičská; Praha 2, Botičská 1
  • Rok výroby: 2022

Prohlídka Gymnázia Botičská očima studentů prvního ročníku.