Další ročník proběhne

v roce 2023

Soutěžní filmy

Přátelství

Markéta Rosenkrancová

  • Autorská skupina: Kolektiv autorů 5. ZŠ Kolín
  • Škola: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
  • Rok výroby: 2022

Film zpracovává téma přátelství, jak v době covidu, tak i dnes a to z pohledu dětí a hlavně jazykem dětí. Děti natáčely na dané téma krátká videa, jejichž pospojováním vznikla barevná koláž názorů, představ a pohledů na věc. Zkušenosti dětí jsou různé, pozitivní, ale i kritické a negativní.