Další ročník proběhne

v roce 2023

Soutěžní filmy

Jak šel Karel do Tramtárie

Linda Bašistová

  • Autorská skupina: Karel Musil, Adéla Musilová, Kamila Lehká, Anežka Horáčková
  • Škola: Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
  • Rok výroby: 2022

Žák základní školy Karel se rozhodl, že v Kolíně už ho to nebaví a že bude hledat své štěstí jinde, třeba v Tramtárii. Rozloučí se s drakem i s medvědy a vyrazí na cestu. Cesta tam je ale nebezpečná, dokáže se vrátit zpět? Film vytvořily děti z 5. třídy prvního stupně ZŠ.