Další ročník proběhne

v roce 2023

Soutěžní filmy

Na dosah

Markéta Vltavská

  • Autorská skupina: Nikola Šlancová, Adéla Šimůnková
  • Škola: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská 856/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
  • Rok výroby: 2022

Krátký dokumentární film z baletního prostředí, snažící se zachytit problematiku baletních konzervatoří. Jaký má studium vliv na psychiku dospívajících dívek, a jak se to projevuje v jejich osobním životě? Pozitivní i negativní stránky baletu popisují tři hlavní protagonistky Nela, Barča a Káťa, které samy balet studují. Sdílí svůj životní příběh a jejich rozpolcený vztah k baletu.