Další ročník proběhne

v roce 2023

Soutěžní filmy

Hladina

Eva Gabrižová

  • Škola: 1.súukromné gymnázium Bajkalská 20, Bratislava (realizované vrámci letnej školy ftft všmu)
  • Rok výroby: 2021

Krátkometrážny film experimentálneho charakteru s názvom Hladina je výpoveďou mladého muža v romantickom vzťahu. Dej monitoruje protagonistove vstúpenie si do svedomia po navonok krásnom večeri s priateľkou. Lyrickým spôsobom hlavný hrdina opisuje frustrácie, ktoré počas vzťahu zažíva. Zobudí sa vo vlastnej hlave, kde vnútorné trápenie opisuje rybičke, ktorá mu pripomína fiktívnu konverzáciu s priateľkou, kedy by bol k nej konečne úprimný. Utápa sa v pocite formálneho milovania priateľky, nespokojnosti vo vzťahu, vlastným nízkym sebavedomím a prázdnotou ktorú pri priateľke cíti. Pocity nedokáže pred dievčaťom slovne zhmotniť a tak pokračuje vo vzťahu ďalej, predstierajúc svoje milostné pocity. Počas celej výpovede sprevádza hovorené slovo metronóm. Symbolizuje protagonistov tlkot srdca, ktorý mení tempo v súlade so zvyšujúcou sa frustráciou. Zvrat v deji nastane v záverečnej scéne, kedy mu do hlavy vstúpi sebareflexia v podobe ženského hlasu. Dvoma vetami priateľka opíše jej postoj a tým si muž uvedomí, že sebeckou analýzou vlastnej hlavy zabudol na dôležité pocity druhej strany. Názov Hladina predstavuje vymyslenú hranicu úprimnosti, kedy sa pohybujeme pod vodou v zacyklenom stave, namiesto toho aby sme dokázali vyplávať na povrch s úprimnými pocitmi a následným uľavením.